Jumat, 19 Februari 2016

Sumber Berita Informasi Terkini

Secara umum, http://ruangragam.blogspot.com maklumat boleh ditakrifkan Iyalah akibat data pemprosesan dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih bermakna untuk penerima yang menerangkan peristiwa sebenar yang digunakan untuk membuat keputusan.

Sumber maklumat data Iyalah. Data Iyalah fakta (fakta) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa serta penyatuan yang sebenar. Peristiwa-peristiwa Iyalah sesuatu yang berlaku pada masa yang tertentu.

Data adalah satu bentuk yang masih mentah, tidak boleh memberitahu anda banyak yang perlu diproses selanjutnya. Ini data mentah diproses melalui kaedah untuk menghasilkan maklumat informasi terkini.